...

Pozvánka na seminář

Aktuální požadavky na rádiová zařízení

pro jejich uvádění na trh, distribuci a provozování v ČR a EU

(13. říjen 2022, Praha)

...

Pozvánka na diskusní a konzultační seminář k legislativním požadavkům na rádiová zařízení pro jejich uvádění na trh, distribuci a provozováni v EU a ČR, zkušenostem z praxe a pro informaci o posuzování shody a činnosti akreditované osoby / oznámeného subjektu.

Legislativa se dotýká širokého spektra zařízení pro profesionální použití i pro spotřebitele. Namátkově je to IT a telekomunikační technika, Wi-Fi a Bluetooth zařízení, nositelná elektronika, Internet věcí (IoT), zařízení pro chytrou domácnost, rádiem řízené hračky nebo výrobky pro péči o děti, rádiové ovladače domácích spotřebičů a zařízení, bezdrátové zabezpečovací systémy a jejich komunikační části, monitorování technologických procesů, výrobky vzniklé zabudováním GSM modulu, občanské radiostanice atd. atd., atd.

Do požadavků se promítá několik úzce souvisejících oblastí – vlastní technické požadavky na zařízení, vč. posouzení shody a vydání EU prohlášení o shodě, požadavky na označení a informace předávané uživatelům a dále podmínky / možnosti provozování v Česku nebo jiném státě EU (harmonizované, neharmonizované, s všeobecným oprávněním, s omezením či individuálním povolením – důležité pro plánování dodávek výrobků na evropský trh).

TÉMA

Požadavky na dodávání rádiových zařízení stanovuje směrnice 2014/53/EU (tzv. Radio Equipment Directive – RED). V ČR je tato směrnice zavedena nařízením vlády 426/2016 Sb. a zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků. Ke směrnici RED jsou vydávány prováděcí předpisy upřesňující určité požadavky.

(tato legislativa nahradila předchozí směrnici 1999/5/ES (tzv. směrnice R&TTE, v ČR zavedenou nařízením vlády č. 426/2000 Sb. a zákonem č. 22/1997 Sb.; přechodné období trvalo do 13. 6. 2017)

Souvisejícím tématem je problematika ověřování a posuzování shody se základními požadavky a některé aspekty s tím spojené (rozsah potřebných zkoušek, průkaznost ověření a výstupních dokumentů, použití norem, modifikace výrobků).

Další důležitou oblastí je provozovatelnost rádiových zařízení v EU, kdy ne všechny frekvence jsou harmonizovány a volně použitelné ve všech státech EU, resp. EHP. To má za důsledek nemožnost provozování RZ v určitých státech či jejich regionech a povinnost připojení informací doprovázejících výrobek. Postupně také dochází k rušení těchto omezení anebo naopak k omezením novým. Omezení musí být vyznačena na zařízení, resp. uvedena v návodu k použití.

ZAMĚŘENÍ

Seminář je určen pro výrobce a zplnomocněné zástupce zahraničních výrobců, pro subjekty uvádějící RZ na trh pod svým jménem (i když je nevyrábějí), pro dovozce do EU, dodavatele výrobků z jiných členských států EU („první distributoři“ v ČR), distributory a obchodníky, resp. dodavatele na společný trh EU a pro jejich odpovědné pracovníky.

Cílem semináře je

 • informovat o aktuální právní úpravě
 • zpřehlednit požadavky a podat návody k jejich řešení
 • předat zkušenosti z praxe
 • zprostředkovat setkání s příslušnými odborníky (informace přímo od zdroje)

PROGRAM

REKAPITULACE POŽADAVKŮ SMĚRNICE „RED“
 • aktuální legislativní vývoj
 • požadavky směrnice 2014/53/EU, resp. nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
 • prováděcí předpisy ke směrnici RED
 • stanovené výrobky, technické požadavky, posuzování shody, dokumentace a prohlášení o shodě
 • označování zařízení a doprovodné informace (označení na výrobku a jeho obalu, informace pro uživatele)
 • povinnosti hospodářských subjektů specifické pro rádiová zařízení
PROVOZOVÁNÍ RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ v ČR a EU
 • podmínky a požadavky ovlivňující provozovatelnost rádiových zařízení
 • informační zdroje o podmínkách v EU a ČR (pro ověření možností prodeje a pro zpracování značení a pokynů pro uživatele)

OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ a činnost akreditované osoby / oznámeného subjektu

DISKUSNÍ A KONZULTAČNÍ ČÁST – dostatečný časový prostor pro zodpovídání dotazů a konzultaci problémů

Přednáší 

Ing. Jiří Macek (Český telekomunikační úřad)

Ing. František Šebek (Český metrologický institut – jednotka Testcom)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

Pořadatel:  ING. DUŠAN POLÁČEK – školení a informace k technické legislativě, prohlášení o shodě a označení CE (činnost od roku 1998)  (identifikační údaje jsou uvedeny v Pokynech pro účastníky a v Přihlášce)

Termín  13. říjen 2022

Místo:    Praha (mapa lokality / adresa, GPS souřadnice a mapka jsou v „Pokynech pro účast“)

Cena:    2990 Kč + 21% DPH za účastníka (obsahuje účast na školení, podklady, občerstvení a oběd)

sleva pro firemní skupiny – třetí a další účastníci 1990 Kč + DPH

Podrobné informace pro účastníky a podmínky pro účast jsou uvedeny v „Pokynech pro účastníky“. Pro přihlášení je určen formulář „Přihláška“.

Přihlášku po vyplnění odešlete jako přílohu e-mailem na adresu pořadatele prihlaska .

(obecné dotazy směřujte na e-mail „info“ uvedený v patičce stránky)

Ke stažení:

Pokyny pro účast (PokynRZ2022.pdf)

Přihláška (PriRZ2022.txt)

Pokyny + Přihláška (SkolRZ2022.zip)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.